Skrivet av: klempt | maj 17, 2013

Frågan om frågan

Gruppbild strand

Från vänster till höger: Kommunalråden Kristina Klempt (FP), Per-Erik Kanström (M), Maria Fälth (KD) samt Johan Magnusson (C).

Frågeformulering till folkomröstningen av nordvästra Väsby – Väsby sjöstad

På en pressträff i eftermiddags ute i Kairo informerade vi gruppledare för de fyra partierna in Allians för Väsby om hur vi ser på frågan som ska ställas i folkomröstningen den 14 september 2014.

Vår grundinställning har varit att frågan ska hänga ihop med den fördjupade översiktsplan som alla väsbybor kunnat ta del av. När vi röstar om något ska det reflektera verkligheten. Utvecklingen av Väsby sjöstad bygger på tre huvuddelar- bostäder i from av Väsby sjöstad, utveckling av Sättra och naturreservatet i Runbyskogen. Att föreslå en frågeformulering som utesluter någon av de tre huvuddelarna är inte demokratiskt, säger Per-Erik Kanström, kommunalråd (M).

Vi vill skapa nya rekreationsområden och mötesplatser för väsbyborna. Därför är utvecklingen av Sättra är en mycket spännande del av detaljplanen som lämnar utrymme för många möjligheter, säger Kristina Klempt, kommunalråd (FP).

Naturreservatet i Runbyskogen är en central del av helheten i utvecklingen av nordvästra Väsby. Hållbarhet och ett miljötänk i framkant är för oss viktiga aspekter i projektet, säger Johan Magnusson, kommunalråd (C).

Det känns bra att det är medborgardialoger och community plannings som format den fördjupade översiktsplanen. Vi presenterar en frågeformulering som direkt speglar väsbybornas åsikter, säger Maria Fälth, kommunalråd (KD).

Allians för Väsby väljer att presentera sitt förslag då samrådsmöten med oppositionspartierna hållits under våren där man ännu inte kunnat formulera ett gemensamt förslag. Alliansen anser att väsbyborna i god tid innan folkomröstningen måste få veta vad folkomröstningen ska handla och att de ges god tid att sätta sig in i frågan om utvecklingen av nordvästra Väsby.

Med utgångspunkt i öppenhet och förankring i verkligheten föreslår partierna i Allians för Väsby att frågeformuleringen för folkomröstningen ska formuleras på följande sätt:

Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Nordvästra Väsby med bostäder i Väsby sjöstad, utveckling av Sättraområdet och ett naturreservat i Runbyskogen. Anser du att planen ska genomföras?

Efter den 14 september 2014 vet vi hur utvecklingen av Väsby ska fortsätta. Vi tänker respektera valutgången. Frågan är fortfarande hur oppositionen ställer sig.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: