Skrivet av: klempt | maj 15, 2013

Vuxennärvaro på nätet – något för lärare?

Pia Widegren, utvecklingsledare och tidigare lärare, intervjuas idag på DN:s Insidan. Rubriken är Lärare som finns på nätet får bra kontakt med elever. Nätmobbningen ökar, vilket är mer än beklagligt. Skolan för en kamp mot mobbning även i den reella världen och där är det ofta uppförsbacke. Fortfarande saknas antimobbningsplaner eller planer mot kränkande behandling på ett flertal skolor i landet. Att då begära att lärare på sin fritid ska kasta sig ut på nätet för att på så sätt få bra kontakt med sina elever känns lite magstarkt. Lärarens vardag är tillräckligt fylld med lektioner, möten och administration utan att det behövs läggas på ytterligare ett stressmoment. Detta var min första reaktion på Pias ord.

Under mina 30 år som högstadielärare har jag försökt vara så elevinriktad som möjligt och lagt ner alldeles för mycket av min förtroendetid och egentid på elevvård, lektionsförberedelser och efterarbete. När datorn blev ett verktyg för mig i undervisningen på 1990-talet satt jag många nätter och jobbade med elevuppsatser som skrivits med ordbehandlare. Att använda datorn som verktyg vid fri skrivning var något som stimulerade eleverna till egenproduktion, speciellt killarna, som tyckte det var frustrerande med felstavning och skämmig handstil. Nu blev innehållet i det skrivna tydligare och de var oftast väldigt stolta över det de producerat. Elevkontakterna sköttes på rasterna och vid behov på lektionstid. Veckans klassråd gav alltid utrymme för viktiga samtal och eleverna var enligt min uppfattning ganska uppriktiga. Naturligtvis fanns det saker som jag borde ha vetat, men frågan är ifall det var min uppgift som lärare att leta rätt på informationen eller ifall det var förälders uppgift att informera mig. En avvägningsfråga.

Lärares närvaro (och föräldrars närvaro) på nätet kan leda till bättre relationer. Att föräldrar har koll på vad barnen eller ungdomarna gör på nätet är av större vikt än ifall läraren är där. Läraren ska inte behöva ta över föräldrarnas uppgift att vara förälder. Jag finns på Facebook och har alltid haft som linje att bli vän med mina elever efter att de har lämnat skolan och att det är de som måste söka upp mig. Lärare ska ha tid att under skoldagen bemöta och bekämpa den mobbning som tyvärr sker under skoltid och all mobbning ska anmälas. Barn och ungdomar som mobbar fortsätter oftast med det som vuxna. Därför gäller det att fånga upp problemen i tid och ge dem den hjälp de behöver, såväl utövare som offer. Vi vuxna måste bli mycket bättre på att lyssna och ta barnen och ungdomarnas oro på allvar!

Pia har fått mig att reflektera över behovet av vuxennärvaro på nätet. Jag blir mig bara mer övertygad om att vi vuxna måste bli bättre på positiv närvaro i motsats till all negativ vuxennärvaro som finns på nätet i form av vuxna som vill utnyttja barn och ungdomar. All heder till vuxna som finns ute på sociala medier och bekämpar kränkningar och grooming! Keep up the good work!


Kategorier

%d bloggare gillar detta: