Skrivet av: klempt | maj 8, 2013

Hembygdsföreningen lyfter frågan om kommunantikvarie

Ett kulturmiljöprogram är ett dokument som redovisar vilka miljöer i kommunen som på olika sätt har värde för kulturmiljövården. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag, både i det kulturpolitiska programmet och av kommunstyrelsen, att inleda arbetet med att ta fram ett sådant dokument.

En kvalitet med betydelse ur flera perspektiv är att kunna få uppleva historien i vardagsmiljön. Närvaron av det förgångna betyder mycket för vårt välbefinnande – historiska inslag varierar och berikar stadsbilden, ger den identitet och historisk förankring.

Klas Lundkvist från Upplands Väsbys hembygdsförening har helt rätt i att arbetet måste omfatta hela kommunen och inte bara de delar där det finns mer eller mindre aktuella detaljplaner. Arbetet måste präglas av helhetssyn på kommunens utveckling och historia. Kulturmiljöprogrammet ska fungera som ett självständigt kunskapsunderlag men har även stort värde för intresserade Väsbybor som vill veta mer om kommunens historia.

Kultur- och fritidsnämnden ser fram emot detta projekt, då det befintliga programmet har 25 år på nacken och då det finns flera olika grepp som kan göras för att inom projektet lyfta kulturmiljöfrågorna, så väl i samhällsplanering som i förmedling gentemot medborgarna.

Just nu pågår ett arbete för att ta fram en projektbeskrivning och en organisation kring projektet. Kundvalskontoret och kontoret för samhällsbyggnad kommer att jobba tillsammans med frågan. Preliminär projektstart blir till hösten 2013. Hembygdsföreningen kommer att bjudas in till ett möte i början av hösten.

Hembygdsföreningen har en ovärderlig kompetens och kunskap vad gäller kommunens kulturmiljöer och kommer självklart vara delaktig i framtagandet av ett nytt kulturmiljöprogram.

Det är bra att kommunantikvariefrågan lyfts fram. Jag är överens med Hembygdsföreningen om att det är att föredra att ha egen kulturhistorisk kompetens än att hyra in konsulter. Detta kommer att beaktas när de ekonomiska förutsättningarna så tillåter. Tyvärr ges inte utrymme för en tjänst som kommunantikvarie denna budgetomgång.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: