Skrivet av: klempt | april 24, 2013

Väsby – Great place, proud people

… eller som vi säger på svenska: Väsby – där färgstarka människor möts. Eller som det undslapp mig spontant en dag, … där färggranna människor föds. Alla är vi människor i en föränderlig värld. Min plats i världen är i Väsby, en härlig plats på jorden, min plats att leva många år framöver. Om trenden håller i sig kommer jag att ha få gott om sällskap av nya Väsbybor när vi 2040 tangerar 60 000-strecket.

Kommunfullmäktige i Upplands Väsby fastslog den 15 april äntligen Vision Väsby Stad 2040 som arbetats fram under ett drygt år. Man har genom en rad aktiviteter och initiativ samlat ihop kommentarer, svar på frågor och medskick på vad Väsby ska sikta på att vara i framtiden. Synpunkter och tankar har kommit från många. Inte bara nuvarande Väsbybor, intresseorganisationer, eller företagare utan också några som ännu inte bor och jobbar i Väsby men som skulle kunna i framtiden. Slutligen har politiska företrädare, däribland jag som representant för Folkpartiet, försökt vaska fram kärnan i allt det insamlade materialet.

Visionen bygger på några saker vi är bra på i Väsby – idrott, orörd natur och grönområden, läge, företagsamhet, tänka stad. Utmaningarna finns som vi alla är medvetna om kring lärande och skola. Därför är det viktigt att vi gemensamt fortsätter jobba för skolor där eleverna får kunskaper såväl som självförtroende.

Vi i Folkpartiet har lyft fram staden med hjärta, en trygg, vänlig och öppen plats att bo, leva och verka i. Ett Väsby där vi prioriterar gröna områden och mötesplatser, ett Väsby som blivit ett genom att E4an överdäckats och möjliggjort att jag som Väsbybo kan ta mig från öster till väster eller tvärtom utan att passera barriärer i form av motorväg eller järnvägspår. Som 80-åring vill jag 2040 kunna blicka tillbaka och vara stolt över att vi i Väsby tog till oss nya idéer och provade nytt.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: