Skrivet av: klempt | juni 19, 2012

Budgetanförande 18 juni 2012

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Maria, Vassilis, Sofia och Carlos, fyra grekiska och spanska ungdomar funderar på att lämna sina familjer för en bättre framtid utomlands. De statsfinansiella problemen i Europa och inte minst turbulensen i Grekland fortsätter att kasta en skugga över konjunkturen. Oron som sprider sig till andra länder påverkar även oss är hemma. Detta gör att vi i Upplands Väsby måste prioritera och planera för en fortsatt ansvarfull ekonomisk politik. Folkpartiet är med och lägger fram den femte kommunbudgeten i rad från Allians för Väsby, med fokus på långsiktigt ansvarstagande för kommuninvånarnas skattemedel där god kvalitet och service prioriteras.

Barnen är vår framtid och som man sår får man skörda – det var mitt riktmärke under mina år som lärare. Det vi sådde här i Väsby 2007 i form av läsa-skriva-räkna-satsningen på lågstadiet börjar nu ge skörd i form av förbättrade skolresultat på de nationella proven i årskurserna 3 och 5. Förändringar tar tid. För att förbättra skolan måste vi vara uthålliga och enträget fortsatt ha kunskap i fokus. Vi får inte rusa åstad och lägga på en massa andra uppgifter på skolan utan det är det pedagogiska uppdraget som är viktigast.
 

Under Folkpartiets ledning har alliansen lagt om den nationella skolpolitiken. Förra året kom en ny skollag som innebär stora förändringar. Bland annat blir läroplanerna tydligare, lärarnas och rektorernas uppdrag förtydligas och betyg sätts redan från sjätte klass. Den nya betygsättningen hjälper Väsbys elever och lärare att tydligt kunna se vad som går bra och vad som kan bli bättre, och detta i tid – inte först till jul i klass 8. Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och bra skola med likvärdig utbildning. Inget är viktigare än skolan för att alla ska ha goda chanser i livet. Detta uppnås med ett tydligare ledarskap, fokus på kunskapsmålen, god studiero och en trygg arbetsmiljö.                   

Under månaden som gått hade många av oss förmånen att ta del av några av kulturens många uttryck; musiken, dansen, teatern. Den 14 maj på Strindbergskvällen fick vi verkligen ta del av den mångfald och glädje som finns hos Väsbys kulturutövare – måleri, körsång, dans, teater och diktdeklamation. En kväll som redan gett mersmak till framtida projekt.

Den 2 juni firade vi Väsby 60 år med sång, musik och dans i såväl Messingenhuset som kulturhuset. En dag vi kommer att minnas, inte bara för den fantastiska uppslutningen utan även för regnet, kylan och brandlarmet. För många väsbybor blev besöket i detta hus en positiv överraskning.

Den 6 juni, på vår vackra hembygdsgård, möttes många olika nationaliteter för att tillsammans fira Sveriges nationaldag. Här blev musiken det kitt som band människor samman. Oavsett kulturell bakgrund, etnicitet eller andra skiljande drag, kom människor samman och sjöng med. Plötsligt var vi EN publik som delade en och samma upplevelse!

Kulturlivet är direkt avgörande för såväl enskilda människors livskvalitet som för hela samhällets utveckling. För Folkpartiet är det därför viktigt att alla människor får möjlighet att engagera sig i ett brett kultur- och fritidsliv, ett rikt sådant är en viktig pusselbit i att skapa en attraktiv kommun. Att möjliggöra för att fler barn med funktionsnedsättning kan delta i föreningslivet är en självklarhet. Därför har kommunen i våras anställt en fritidssamordnare som bland annat ska samordna fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Tjänsten är samfinansierad av KFN och SÄN.                     

Under 2012 har Kultur- och fritidsnämnden fått ökade kostnader utifrån ett övertagande av idrottslokaler och därigenom ökade kostnader av underhåll och städ samt ökade volymer i verksamheterna.

För att få en budget i balans behöver vi i nämnden göra rätt prioriteringar så att vi långsiktigt kan erbjuda bästa möjliga utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för våra väsbybor. Vi behöver därför till höstens verksamhetsplan och budget se över lokaler och verksamheter i syfte att minska sina kostnader. Kvalitet kommer att behöva prioriteras framför kvantitet.

De senaste två månaderna har varit lite omtumlande och mycket lärorika. Beslutet att den 29 mars säga upp överenskommelsen med Vega var lite som att öppna Pandoras ask. I den process som påbörjades då träffade jag under några veckor kulturföreningarna samt ungdomarna på Vega för att lyssna in mig. Det var många känslor som kom upp till ytan och jag hyser all respekt för dem som deltog i diskussionerna.

Jag har levt med denna fråga intensivt de senaste veckorna och tycker det är bra att debatten har pågått, vilket visar att folk bryr sig. Frågan om Vega och kulturhuset är som sagt inte avgjord, tvärtom pågår fortfarande diskussionerna inom nämnden, med verksamheten och med KVK.

Kultur- och fritidsnämnden valde redan den 24 april att inte säga upp hyreskontraktet på kulturhuset. Frågan är under utredning. Efter ikväll, när de övergripande förutsättningarna för Kultur- och fritidsnämnden beslutats, kan nämnden gå vidare till nästa steg, som sker under hösten.

Det är först då när en verksamhetsplan och budget för nämnden för 2013 är klar som det finns ett svar på hur verksamheten kommer att se ut nästa år. Jag har i beredningsarbetet träffat ungdomar på Vega, kundvalskontoret räknar på olika lösningar och jag känner mig lugn över att en lösning kommer att arbetas fram. Som jag tidigare nämnt är frågan om Vegas placering fortfarande öppen och vi har inte fattat några beslut om verksamhetens placering. Vi kommer att ta upp frågan framöver i Kultur- och Fritidsnämnden. Det vore fel av mig att stå här i fullmäktige och förespråka en specifik lösning innan alla alternativ utretts.

Jag vill ändå passa på att lyfta blicken och sikta framåt mot det planerade nya kulturhus som har stått på dagordningen de senaste 10 åren. Många är de väsbybor som har uttryckt stora förväntningar på detta under årens lopp. Det nya kulturhuset kommer att byggas i anslutning till Messingen för att skapa ett kulturellt centrum med närhet till pendeltrafik. Vi i Folkpartiet vill att det nya kulturhuset ska vara en gränsöverskridande knutpunkt och ett kulturellt nav i vår kommun.                     

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare,
Sverige har under lång tid haft en hög arbetslöshet oavsett konjunkturläge. Dörren till arbetsmarknaden är stängd för många unga. De kommer inte in – trots att de söker alla jobb de kan. Att få in en fot på arbetsmarknaden är avgörande för den fortsatta utvecklingen av en ung människas liv. För de ungdomar som hoppat av gymnasiet, har bristfälliga språkkunskaper eller av andra skäl har svårt att få sitt första jobb är detta givetvis extra viktigt. 

För att förebygga arbetslöshet bland unga i Väsby har, alliansen, på Folkpartiets initiativ, gett kommunen i uppdrag att utreda och lämna förslag på införandet av särskilda ungdomsavtal under 2013.

Ungdomarna ska vara väl rustade att möta de förändringar som kan uppstå inom familjen, på jobbet eller i samhället. Min förhoppning är att våra ungdomar väljer att stanna i Väsby eller återvända hit när de utbildat sig och bildat familj. Att de väljer ett tryggt Väsby med framtidstro, en plats där de kan leva och arbeta. Världen känns ibland bra liten och jag hoppas även innerligt att deras europeiska kamrater Maria, Vassilis, Sofia och Carlos snart går en ljusare framtid till mötes.

Avslutningsvis vill jag informera om att all barnkultur i Upplands Väsby kommun är avgiftsfri även detta år.

Därmed yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till flerårsplan med budget för 2013-2015.

Kristina Klempt
Kommunalråd (FP)
Ordförande kultur- och fritidsnämnd

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: