Skrivet av: klempt | juni 21, 2010

Kunskap, valfrihet och trygghet

För två veckor sedan tog jag Upptåget till Arlanda och deltog i ett utbildningsseminarium anordnat av Skolverket tillsammans med 200 andra skolmänniskor och politiker från hela landet. Det var många powerpointpresentationer och mycket prat. Men så var det också en ny lag det pratades om. En lag som ska komma att påverka mig som lärare och politiker.

Tisdagen den 22 juni antas den nya skollagen. Lagen är bättre anpassad till ett målstyrt skolväsende och till den ansvarsfördelning som gäller mellan stat och kommun. Den nya skollagen har en tydlig och enkel struktur med regler som så långt det är möjligt är gemensamma för alla skolformer och huvudmän. Den nya skollagen innebär också att reglering som i dag finns i olika lagar samlas på ett ställe.

Genom lagstiftning tillförsäkras de kommunala skolorna och friskolorna lika mycket resurser. Den totala resursnivån har mindre betydelse, däremot är det viktigt att resurser och arbetstid i tillräcklig utsträckning används till undervisning. Duktiga lärare måste premieras lönemässigt. Likaså duktiga elever lyftas fram som goda exempel.

Skollagens honnörsord – Kunskap, valfrihet och trygghet – är även våra. Tillsammans med skolorna har vi ansvaret och verktygen för att förbättra Väsbys skolor och höja kunskapsnivån. Nationella prov i klass 3 har genomförts för andra året i rad och ger lärarna värdefull utvärdering av sitt arbete. Kunskapskontroller är viktiga, just för att kunna stämma av vilka resurser som behövs sättas in. De elever som ännu inte klarar läsningen ska få hjälp att knäcka koden. I Haninge har man på fem år ökat läskunnigheten bland förstaklassarna från 60 till 90 %. Ett tydligt kunskapsmål. Ett mål som finns även hos oss i Upplands Väsby. Vi satsar mest på förskola, förskoleklass och elever upp till klass 5 just för att vad som händer i femte klass, hör samman med vad som lärs ut i förskolan. Ingen ska lämnas utanför!

Det är lätt att börja jämföra skolor när man ser till resultaten, men de största skillnader ligger inom skolorna. Resultaten beror inte i samma utsträckning på miljö eller upptagningsområde som på de enskilda lärarna. Därför ser vi det som viktigare med utbildade lärare, än fler lärare. Därför har vi, från stat och kommun, under denna mandatperiod satsat på lärarfortbildning, det sk. Lärarlyftet.

Jag vill till slut peka på några av faktorerna som forskning pekar ut som kännetecknande för framgångsrika skolor och det är det vi vill att skolorna i Väsby ska vara:

  • tydlighet i styrning,
  • ledarskap som framför allt inriktas på kunskapsmål,
  • höga förväntningar på eleverna,
  • kompetenta och engagerade lärare,
  • extra stöd till lågpresterande elever,
  • regelbundna uppföljningar,
  • ordning och reda.

Vår vision, i Folkpartiet liberalerna och de övriga Allianspartierna, är att kunskapsmålen är viktiga och vi ger rektorerna starka mandat. Alla lärare ska känna till målen och jobba mot dem. Vår uppgift i politiken är att följa upp och ge stöd i form av resurser.

Kunskap, valfrihet och trygghet –

Vi i Folkpartiet Liberalerna och övriga majoritetspartier, vill bygga upp självförtroendet hos eleverna. Vi har tilliten att alla kan lyckas. Och vi anpassar oss efter varje enskild individs behov.


Responses

  1. det gjorde du bra!

  2. Topp!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: